Over Marleen

Net als de geneeskunde ontwikkelt zich ook de diergeneeskunde steeds verder. Daardoor is er voor onze huisdieren steeds meer mogelijk. Die ontwikkeling heeft geleid tot steeds grotere klinieken met vaak meerdere dierenartsen. Nadat ik jarenlang zelf in zulke klinieken heb gewerkt en veel ervaring heb opgedaan, heb ik gemerkt dat een grote kliniek vaak ten koste gaat van het persoonlijke contact met de mens en zijn of haar dier.

Ik voel mijzelf als dierenarts het beste op mijn plek in een praktijk met een persoonlijke uitstraling, waar naast goede zorg ook de nadruk ligt op het contact tussen dierenarts, dier en mens. In mijn  dierenartspraktijk in Dieren-Zuid kunt u rekenen op moderne diergeneeskunde.

Wanneer, in sommige gevallen, blijkt dat er echt specialistische hulp nodig is om tot een diagnose te komen, dan verwijs ik  door naar een specialist op betreffend gebied,  uiteraard in overleg met de eigenaar. Onze huisdieren zijn afhankelijk van onze zorg en daar kan en wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Vertrouwen is daarbij voor mij een centraal begrip.

Marleen de Wit, dierenarts